Arkiv


Stolt!


Hösten 2011 var jag inhyrd som projektledare på E.ON. Uppdraget var att leda en förstudie som skulle lägga grunden för ett helt nytt intranät. Metoden vi valde var The Task Based Intranet, det vill säga, helt kort, att ta reda på vilka behov användarna har på intranätet, och med stöd från tester och intervjuer skapa ett konkret Business Case kring hur vi skulle nå fram till ett sådant ”task based” intranät. Alltså, ett intranät som är baserat på fakta, inte åsikter. När förstudien var över släppte jag projektet. Fram tills för några veckor sedan. Under ett drygt år har ett superkompetent team på E.ON tagit förstudien från tanke till verklighet, och jag har haft förmånen att nu i slutfasen vara med och hjälpa till igen, i den synnerligen intensiva innehållsfasen, alltså få allt innehåll på plats i den nya plattformen. Idag gick E.ONs nya intranät, Elin, live, och det är med stolthet jag ser på resultatet av det arbete vi påbörjade hösten 2011. Det blev precis så bra som vi då hoppades att det skulle bli, om inte bättre. Av förklarliga skäl kan jag inte lägga ut några bilder på hur bra det blev, men ni får lita på mitt ord: E.ON har lätt ett av de bästa intranätet just nu!