Arkiv


Sepsisfonden börjar ta form!


Sepsis är en folksjukdom, som väldigt få känner till. Ändå dör fler människor i sepsis varje år i Sverige än i bröstcancer, prostatacancer och tarmcancer, tillsammans! Svår sepsis har en akut dödlighet (inom 28 dagar) på ca 15% (2014), motsvarande är 7,5% för akut hjärtinfarkt. 28000 personer drabbas av akut hjärtinfarkt i Sverige varje år, minst lika många drabbas av sepsis. Ändå känner bara ca 21% av svenska folket till sepsis, enligt en färsk undersökning från Yougov.

I februari satt jag och min vän Adam, som är infektionsläkare i Lund och som bedriver forskning inom området sepsis, och pratade om detta över en öl inför vår stundande skidresa. Adam berättade att det inte bara saknas kunskap inom vården, men att det också saknas pengar inom forskningen runt sepsis. Han jämförde med cancer, för varje död i cancer skänks ca 300 000 dollar globalt till olika insamlingsfonder som stödjer cancerforskning. Motsvarande per död i sepsis är 90 dollar. Där och då väcktes en tanke, och det var början på vårt arbete att starta en stiftelse och insamlingsfond, Sepsisfonden. Nu är vi en hel grupp som arbetar med att få allt på plats. Syftet med Sepsisfonden är att med insamlade medel både stödja sepsisforskningen i Sverige, men även kunskapshöjande projekt inom vården. I september lanserar vi vår sajt och vår fond. Och målet vi satt upp är ambitiöst, men vi vet att om kunskapen inom vården ökar, samtidigt som forskningen kan få fram säkrare och snabbare metoder för diagnos, och bättre vård för drabbade, så är vårt mål inte orimligt: Att vi med fondens fördelade medel ska kunna bidra till att antal dödsfall i sepsis i Sverige halveras under den närmaste tioårsperioden. Vi har spänt bågen hårt, det vet vi, men vi hoppas att ni alla vill vara med och hjälpa oss att rädda liv. Mer info om Sepsisfonden kommer efter sommaren!

Sepsisfonden kommer att samarbeta med andra liknande internationella organisationer som t ex World Sepsis Day, German Sepsis-Society och The UK Sepsis Trust.

Vad är sepsis?

Tillståndet sepsis (tidigare ofta kallat blodförgiftning) uppstår när en svår infektion spridit sig till hela kroppen. Infektionen behöver dock inte ursprungligen komma från blodet utan är ofta en följd av en influensa, lunginflammation eller urinvägsinfektion.
Vid sepsis går immunförsvaret överstyr och släpper ut en mängd ämnen som får blodkärlen att läcka vätska. Blodtrycket faller, vilket inte sällan leder till skador på njurar, hjärta och hjärna. I vissa fall kan amputation av kroppsdelar bli nödvändig på grund av omfattande vävnadsskador och i värsta fall dör patienten på bara några timmar.  Att upptäcka sepsis i tid, är en viktig faktor för utgången.

Ny kund – PolyPeptide


ppl_krutaUnder våren har Krutat startat ett nytt samarbete med PolyPeptide i Limhamn, som sysslar med framställning av aktiva substanser till läkemedelsindustrin. PolyPeptide är en global koncern, och i Limhamn har företaget växt snabbt under några år. Som på många företag, som gått från ett relativt litet bolag till att idag ha 180 anställda i Limhamn, har den interna kommunikationen halkat på efterkälken. Uppdraget har varit att se över kommunikationsvägar och kanaler, och komma med ett förbättringsförslag. Jag har också tagit fram en del rena artiklar till intranätslöpet, som en del i den utvecklingen. Förhoppningsvis kommer en fortsättning på uppdraget till hösten.