Ny kund – PolyPeptide


ppl_krutaUnder våren har Krutat startat ett nytt samarbete med PolyPeptide i Limhamn, som sysslar med framställning av aktiva substanser till läkemedelsindustrin. PolyPeptide är en global koncern, och i Limhamn har företaget växt snabbt under några år. Som på många företag, som gått från ett relativt litet bolag till att idag ha 180 anställda i Limhamn, har den interna kommunikationen halkat på efterkälken. Uppdraget har varit att se över kommunikationsvägar och kanaler, och komma med ett förbättringsförslag. Jag har också tagit fram en del rena artiklar till intranätslöpet, som en del i den utvecklingen. Förhoppningsvis kommer en fortsättning på uppdraget till hösten.

Denna artikel har inga kommentarer.

Skriv en kommentar