Copy & redaktionellt


copy redaktionellt

Hitta kärnan i det som ska kommuniceras, paketera det i ord som ger mening och som lyfter budskapet. Det är bra kommunikation. Att hitta dit är det som driver mig när jag skriver, oavsett om det rör sig om marknadscopy till en webbplats eller redaktionella artiklar till t ex internkommunikationskanaler som intranät eller personaltidningar. Hantverket är det samma, men uttrycken olika.

Jag har skrivit copy för företag som Duni (svensk och engelsk copy), Sony Ericsson (engelsk copy), Rosenqvists, Olay, me&i, E.ON, ONE Nordic, Journal Digital, Sepsisfonden m fl, både webbcopy och marknadscopy för print. Att skriva copy på så skilda ämnen som från jordbruksmaskiner, mobilmarknaden och hudvårdsprodukter till barnkläder, servetter och energibranschen har gett mig en inbyggd nyfikenhet på nya ämnen. Att grotta ner sig i ett nytt ämne, hitta kärnan och sedan leverera träffsäker copy är inspirerande, och fantastiskt roligt.

Redaktionella artiklar har funnits med som en röd tråd i mitt skrivande ända sedan tiden som nyhetsredaktör på AGI. Sedan dess har jag framför allt skrivit artiklar för internkommunikation, både för intranät och personaltidningar. Som Kruta har jag bland annat haft uppdrag som redaktör för E.ONs nordiska personaltidning och producerat artiklar för E.ONs, ONE Nordics och me&i:s intranät.