Duni


Jag började samarbeta med Duni redan hösten 2007. Mitt första uppdrag var som copy för B2B-delen av den sajt som lanserades hösten 2007. Efter det har det blivit en rad olika utvecklingsprojekt där jag varit med i olika delar. Ibland som copy, ibland som informationsarkitekt. Jag har även fungerat som overflowpartner för ren editering i EpiServer när deras olika språksajter har uppdaterats med nyheter. Oktober-december 2010 arbetade jag med ett copyprojekt för uppdatering av Dunis webbplats inför 2011.  All copy för Dunis räkning produceras på engelska. Se mer av Duni på www.duni.com.