E.ON


För E.ON har jag arbetat i en rad olika uppdrag ända sedan jag startade Kruta 2007. Under mitt första 1 ½ år som egen företagare var jag ansvarig redaktör för E.ONs nordiska personaltidning E.ON Nordic. Under samma period var jag även utvecklingsansvarig för E.ONs intranät. Jag har även drivit kommunikationsprojekt mot E.ON Vind och arbetat i webbutvecklingsprojekt för E.ON Sverige. I oktober 2011 avslutade jag ett projektledaruppdrag för Varumärke och Kommunikation, där vi satte upp en nya portal för Varumärke & Kommunikation inom E.ONs intranät. Ny struktur, navigering, funktionalitet, innehåll och design. Spännande! Under hösten 2011 var jag även projektledare för en förstudie kring hela intranätet på E.ON, som gjordes i samarbete med Fredrik Wackå, vilken presenterades för Management Board i februari 2012. Under 2012 arbetade jag också som samordnande projektledare kring e-marketing för samtliga bolag inom E.ON-koncernen i Sverige, på uppdrag av E.ON Sverige. Under 2013-2014 har jag fortsatt samarbeta med Stakeholder Management inom E.ON Sverige (fd Varumärke och Kommunikation) olika kommunikationsprojekt, och skriver kontinuerligt material till bland annat intranätets koncernlöpsedel.

Hösten 2015 var jag inhyrd i tre månader som copy i projektet Nya eon.se. Den nya webbplatsen lanserades i januari 2016 på eon.se. Skrev allt från faktamaterial till redaktionella artiklar om hållbar utveckling, bland annat.