Journal Digital


journaldigital_referensUnder våren 2011 inledde jag mitt samarbete med Journal Digital. Inledningsvis anlitades jag för att skriva/producera företagets nyhetsbrev till kunder, som kommer ut ca 4 ggr per år. Vi arbetade också fram en ny företagsfolder under våren, på svenska och engelska, design av Joshua Alvarez på Sven Eighteen. Vi kommer att fortsätta utveckla mer printmaterial under våren 2012,  bland annat nya produktblad.

Under våren 2011 körde vi igång ett utvecklingsprojekt för att göra om Journal Digitals webbplats. Joshua Alvarez på Sven Eighteen gjorde även designen för webben, och Antonio Navarro på 040 och Linus Bohman stod för systemutveckling. Som vanligt var mitt fokus projektledning, informationsarkitektur, copy och editering.

2016 tog vi ett omtag om webben. JD gjorde 2015-2016 många förändringar i systemet och bland annat har det inneburit stora förändringar av gränssnittet. Parallellt har företaget vuxit, och förflyttat sig från att 2011 varit en uppstickare på gång till att bli en branschledande aktör. Detta kombinerat krävde att vi arbetade om JDs webbplats.  Se resultatet på journaldigital.se.

Speciellt stolta är vi över den film vi producerade tillsammans med ADME. Se resultatet här:

Under åren har jag tillsammans med JD arbetat med olika kommunikationsprojekt: under 2012 la vi mycket krut på en stor internationell konferens i september, som blev väldigt lyckad. JD Verkstäder har företaget kört sedan hösten 2013, ett sätt att nå ut till kunder med handfasta råd och tips om hur systemet kan användas i den egna verksamheten. Kruta har varit med och tagit fram material till verkstäderna och webben. Och såklart, kontinuerligt fortsätter vi att sprida kunskap om systemet i våra nyhetsbrev.