PolyPeptide


polypeptide

Under 2015 startade Kruta ett samarbete med PolyPeptide i Limhamn. I olika delar har jag kommit in som kommunikatör. Bland annat gjorde jag under våren 2015 en genomgång av intranätet, och presenterade förbättringsförslag till bolagsledningen. Jag har även skrivit artiklar till intranätet och under hösten påbörjade vi ett arbete med att skapa ett återkommande VD-brev, som kommuniceras på intranätet. Under 2016 har jag för PPLs räkning producerat ett 10-tal sådana nyhetsbrev i samarbete med VD Jens Fricke.