Sony Ericsson


När Sony Ericsson (numera Sony Mobile) skulle göra om sin About us-del på sin globala sajt anlitades KAN för att ta fram struktur och design. Jag blev inkopplad som underkonsult till KAN för att ta fram informationsarkitektur och även jobba fram detaljnivåerna i strukturen under benet Sustainability. När de delarna av projektet var klara tog jag även fram copy för toppnivåerna i flikarna under Sustainability, en ren engelsk copyproduktion. Se resultatet på www.sonymobile.com.