Webbutveckling


För att skapa en väl fungerande webbplats, eller intranät, krävs mer än snygg design och välriktad kommunikation. Hur sajten är uppbyggd, från informationsarkitektur till funktionalitet är minst lika viktigt. Och på det kommer vikten av bra innehåll: träffsäker copy som i samspel med bilder skapar bra kommunikation, och ger besökaren de budskap du vill leverera och den information hen söker.

Att alltid baka in en strategi för sociala medier i varje webbprojekt är en självklarhet för mig.

I mitt bagage har jag många webbprojekt, stora som små. Ibland handlar det om att hitta rätt lösning för en mindre aktör, där jag med hjälp av mitt nätverk av byråer och enskilda webbdesigners och systemutvecklare syr ihop ett projekt från idé till färdig sajt, helt anpassat efter kundens behov och budget. Ibland arbetar jag som ren underkonsult till någon av mina samarbetspartners, oftast större byråer, som informationsarkitekt och/eller copy. Och ibland går jag in på större företag som enskild konsult och hjälper till med webbutveckling, på lång sikt eller i kortare perspektiv. Behoven i just ditt webbprojekt styr min insats, med flexibilitet och erfarenhet kan jag hjälpa dig att hitta rätt lösning för just dina behov. Själv eller i samarbete med mina samarbetspartners.